Formulier dienstverlening bijstandsuitkering

Geachte heer, mevrouw,

U ontvangt deze vragenlijst omdat u een aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft gedaan.

Voor het onderzoek vult u eenmalig deze vragenlijst in. Het duurt 5-10 minuten om de

vragenlijst in te vullen.

Wie kan mijn antwoorden lezen?

U vult de vragenlijst anoniem in. Uw gegevens worden door de gemeente Dongen vertrouwelijk

behandeld. Uw naam staat niet bij uw antwoorden. Wij kunnen niet zien welke antwoorden u heeft

gegeven. Uw antwoorden hebben daardoor nooit invloed op uw contact met de gemeente Dongen

en de dienstverlening van de gemeente Dongen. U kunt invullen wat u vindt, zonder dat iemand

weet dat u dat gezegd heeft.

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Wij vragen u in deze vragenlijst naar uw mening en

persoonlijke ervaring. Het gaat er om wat u vindt.

 

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met de

gemeente Dongen via 14 0162 of info@dongen.nl.

Bedankt dat u mee doet!

De vragenlijst is te vinden via de volgende link: https://loket.dongen.nl/aanvraag?schema=dfdienstverleningbijstand&productsleutel=dfdienstverleningbijstand 

Direct online regelen

Gerelateerde vragen